Tog

Det er svært at holde flere websider opdateret med billeder, derfor henviser jeg til websiderne http://www.die-feldbahnsinnigen.de/forum/index.php og http://www.buntbahn.de/modellbau/index.php hvor jeg jævnligt opdaterer (Søg efter "Grønlund").

Für aktuelle Fotos, bitte obengenannte Webseiten anschauen (Suchen: "Grønlund").

16.02.2011

Jeg var ikke tilfreds med bolte og møtrikker på prototypevognen. De er nu ændret til maskinbolte og længden er tilpasset. Desuden er der kommet lad på, og en koblingskæde. Nu følger patineringsprocessen - et ikke uvæsentligt arbejde.

Ich war nicht glücklich mit Schrauben und Muttern auf der Prototyp-Fahrzeug. Sie sind jetzt für Maschinenschrauben geändert und die Länge abgekürzt. Zusätzlich gibt es eine Ladefläche und eine Kupplungskette. Nun folgt patinization - eine nicht unwichtige Arbeit.

Og så skal der et hus til - igen med inspiration fra buntbahn.de. "Kroppen" af birkefiner og fyrrelister - og så en masse detaljer, som ingen ende vil tage: Morsø brændeovn med skorsten i 0,4 messingplade, dørhængsler, en olietønde og værktøj. Temaet bliver "Kiesgrube Grünewald", og som det kan ses kommer arbejderne både fra Bayern og fra Schleswig-Holsten.

Und dann ist da ein Haus - wieder durch buntbahn.de inspiriert. "Body" von Birke-sperrholz und Kiefer-Listen - und so viele Details, die kein Ende nehmen: Morsø-Ofen mit Kamin in 0,4 Messingplatte, Türbänder, ein Ölfass und Werkzeug. Das Thema lautet "Kiesgrube Grünewald", und wie man sieht kommen die Leute sowohl aus Bayern und Schleswig-Holstein.

-------------------------------------------------------------------------------

10.12.2010

Nu skal det være: Tid, plads og penge til at bygge smalsporbane. Jeg skal finde ud af hvilket størrelsesforhold jeg kan håndtere, derfor opstår første vogn som "det umiddelbart muliges kunst": Loddede messingprofiler, et O-hjulsæt fra Trinbrættet i Århus og Lenz skinner fra Modelleisenbahn ved Ostbahnhof i München (sporvidde 32 mm). Det videre forløb må vise, om det er den endelig sporvidde!

Jeg er medlem af www.buntbahn.de, hvor inspiration og viden bl.a. hentes. Her finder jeg også ud af, at kulturen for modelleisenbahn er langt større i Tyskland end i Danmark, fx belyst gennem antallet af forretninger med løsdele. Har netop fået første pakke fra Bertram Heyn i Göttingen med mere tro tipvongn-hjulsæt.

Nun sollte es werden: Zeit, Raum und Geld für die Schmalspurbahn zu bauen. Ich muss herausfinden, was Proportionen ich Griff kann - daher wird die erste Wagen als "die sofortige Kunst des Möglichen": Gelötete Bläsersätzen, ein O-Radsatz aus dem Trittbrett von Aarhus und Lenz Gleise aus ModelleisenBahn am Ostbahnhof in München (Spurweite 32 mm). Dieser Prozess muss zeigen ob das Ausmaß 1:22,5 richtig ist.

Ich bin ein Mitglied von www.buntbahn.de wo Inspiration und Wissen einschließlich abgerufen werden. Hier habe ich auch gelernt, dass die Kultur der Modelleisenbahn viel höher in Deutschland als in Dänemark ist, z.B. durch die Zahl der Geschäfte mit Gleise, Räder usw. (Habe soeben erhielt das erste Paket von Bertram Heyn in Göttingen mit mehrere Kipplore-Radsätze).

Mere følger efterhånden som processen skrider frem.

Marts 2011:

Nu nærmer skuret sig færdiggørelsen. Dagligt ser man folkene holde pauser, spise og en enkelt pils om eftermiddagen! På væggen har de hængt en biograf-plakat "Am Sontag will mein Süser mit mihr segeln gehen", og fra transistorradioen hører man Harald Junke synge kendingsmelodien. Ølkasserne afslører at folkene kommer både fra Bayern og Schleswig-Holsten.

Nun nähert sich der Schuppen ist abgeschlossen. Täglich sehen wir Menschen die Pausen, essen, und einen einzelnen Bier am Nachmittag! An der Wand haben sie  ein Kino-Plakat aufgehängt: "Am Sontag vil mein Süser mit mir segeln geh'n" und aus dem Transistorradio auf dem Regal hört man Harold Junker das Titellied zu dänische vivi Bak singen. Die Bierkasten zeigt, dass die Menschen sowohl aus Bayern und Schleswig-Holstein kommen.

Stigen skulle have været i træ, men på grund af materialemangel blev den i messing!

Jeg er stadig i tvivl om det fremtidige målestokforhold, men prototypen af fladvogn og skur har været så stor en glæde at arbejde med, at jeg fortsætter. Næste skridt må være en tipvogn og dernæst noget trækkraft - måske en Diema eller Schöma dieseldreven.

Die Leiter sollte aus Holz gewesen sein, aber wegen Materialmangel wurde Messing gewählt!

Ich bleibe über die Zukunftigen Massstab unsicher, aber zu basteln mit der Prototyp der Flachlore und das Schuppen hat so eine Freude gewesen, dass ich weiterhin muss. - Der nächste Schritt muss ein Kipplore und dann vielleicht ein Diema oder Schöma mit Dieselantrieb.

April 2013

Det udvikler sig... 5 tipvonge, 2 diesellokomotiver, flere bygninger, og sporanlægget er vokset. Her lidt billeder:

Remisen/værkstedet

Ns2 fra VEB Babelsberg, 1955

Savværket (og det virker)

Fritz har lige haft frokost i skuret og skal igang i grusgraven igen inden han kan tage sin AW Simson hjem til konen.

Min interesse for Thisted-Fjerritslev Jernbane har afspejlet sig i bygningen af M1 (Triangel, 1929) og K2 med Kalk fra Hillerslev Kalkværk på vej mod kalkovnen i Klim. Skinnelagemet er provisorisk!

Her lidt nostalgi, Københavns Godsbanegård i juni 1967 (ophugningspladsen lige bag "Himmelekspressen".

Og her fra Thisted Station, marts 1969, umiddelbart før nedlæggelsen af Thisted-Fjerritslev Jernbane. Drejeskiven er forlængst væk.

TFJ's Sb20

Og mere følger...